Kontakt


Wyswietl wieksza mape

Zaklady Przemyslu Ziemniaczanego "LUBLIN" Sp. z o.o.

ul. Betonowa 9 | 20-402 Lublin

NIP: 946-15-80-419

Telefony

tel: +48 81 532 70 71 | wyslij wiadomosc

tel: +48 81 532 45 18

fax: +48 81 532 74 30

 

dzial sprzedazy: +48 504 040 061 | wyslij wiadomosc

plantatorzy/kontraktacja: +48 504 040 063Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „LUBLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 20-402 Lublin ul. Betonowa 9 | NIP 946-15-80-419 | REGON 430753703

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050886. Kapitał zakładowy 2 761 200 zł.

tel. centrala: +48 81 532 70 71, +48 81 532 45 18 | fax: +48 81 532 74 30

tel. dział sprzedaży: +48 504 040 061

tel. plantatorzy/kontraktacja: +48 504 040 063