O firmie

Zakład powstał jako Fabryka Syropu Ziemniaczanego Jawna Spółka Handlowa założona przez przedsiębiorców Józefa Chuchrowskiego i Bronisława Rodkiewicza w roku 1909. Te własnie osoby, a następnie ich spadkobiercy byli właścicielami fabryki do roku 1933. Z powodu bankructwa w dniu 14 czerwca 1933 roku na zadanie Towarzystwa Kredytowego Przemyslu Polskiego w Warszawie fabryka została sprzedana droga licytacji. Place, zabudowania, maszyny i urządzenia nabyła specjalnie w tym celu stworzona spólka z ograniczona odpowiedzialnością pod firma „ELWU”. Właścicielami byli wówczas przedsiebiorcy Z. Cichowski i K. Woyczynski. Cena wyniosla 11.644 funtów szterlingów.

W latach 1933-1935 fabryka była nieczynna. Dnia 1 maja 1936 roku firma „ELWU” oddala fabryke w dzierzawe firmie „LUBAN-WRONKI” Spólka Akcyjna Wytwórnia w Lublinie. Zatrudnienie w okresie przedwojennym wynosiło ok. 7 pracowników umysłowych i ok. 10 fizycznych w okresie miedzykampanijnym, który trwal ponad 9 miesięcy w roku. Przerób ziemniaków w tym okresie wynosił 80-100 ton / dobe, a produkcja syropu ok. 10 ton / dobe, co w skali dawało 1000 ton syropu. Przemysł w warunkach ówczesnych chyli się ku upadkowi i w roku 1939 Spólka Akcyjna „LUBAN-WRONKI” zostaje objeta nadzorem. Wojna zmienia znów właściciela i zakład lubelski zostaje objęty działalnością ELWU Wytwórnia Cukru Skrobiowego.

W lipcu 1944 roku zaklad nie byl zniszczony, jednak zdekompletowane zostaly czesciowo warsztaty, rozgrabiony magazyn techniczny, ogolocono ze sprzetu i maszyn biura. Z powodu braku surowca oraz personelu, zaklad nie prowadzil kampanii jesiennej w 1944- 1945 r. Dnia 30 czerwca 1945 roku kierownik Oddzialu Przemyslu Spozywczego Wydzialu Aprowizacji i Handlu Urzedu Wojewódzkiego zdal Zaklad lubelski przedstawicielowi Zjednoczenia Przemyslu Ziemniaczanego w Warszawie – inz. Wladyslawowi Surynowi. W roku 1947 przystapiono do wymiany kotlów parowych, które zastapiono kotlami z Kostrzynia.

Prawne upaństwowienie fabryki nastąpiło aktem zwanym Orzeczeniem nr 7 Ministra Przemyslu Rolnego i Spozywczego z dnia 9 grudnia 1949 roku, wydanego w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, ogłoszonego w Monitorze Polskim nr A-4 z dnia 17 stycznia 1950 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Przemyślu Rolnego i Spożywczego z dnia 13 lipca 1951 roku przedsiębiorstwo (już państwowe) otrzymało nazwę Wytwórnia Syropu Ziemniaczanego „Lublin”.

W roku 1951 wybudowano bunkier – spławiak na 200 ton ziemniaków, w którym zainstalowano pierwsza w przemysle pompe do pompowania wody i ziemniaków. Przebudowano również bocznice kolejowa, a w 1951 roku wybudowano magazyn techniczny oraz na syrop o poj. 500 ton. W nastepnym roku wybudowano hotel robotniczy z dwoma mieszkaniami oraz wykonano trafostacje o mocy 500kVA. W roku 1956 wybudowano dom mieszkalny dla 6-ciu rodzin pracowników zakładu.

W wyniku ustaleń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie Komitetu Miejskiego PZPR, Prezydium w dniu 14 kwietnia 1973 r. wydało zgodę na przeprowadzenie modernizacji zakładu. Likwidacja krochmalni zmniejszyła ilość odprowadzanych ścieków. Krochmal, produkowany w zakładzie był przerabiany na syrop. Lublin jako jedyna syropiarnia w Polsce produkowała syropy spożywcze. Od czasu likwidacji krochmalni do chwili obecnej syrop jest produkowany z maczki lub krochmalu ziemniaczanego sprowadzanego z pokrewnych zakładów ziemniaczanych.

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej przekazał z dniem 1 lipca 1988 r. Wojewodzie Lubelskiemu uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego na podstawie zarządzenia nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1988 r.

W dniu 8 listopada 1996 roku firma przekształciła się w Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Wspólnikami tworzącymi ZPZ „Lublin” Sp. z o.o. byli Skarb Państwa oraz „PEPEES” Spółka Akcyjna w Łomży.

Grupa PEPEESZakłady Przemysłu Ziemniaczanego „LUBLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 20-402 Lublin ul. Betonowa 9 | NIP 946-15-80-419 | REGON 430753703

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050886. Kapitał zakładowy 2 761 200 zł.

tel. centrala: +48 81 532 70 71, +48 81 532 45 18 | fax: +48 81 532 74 30

tel. dział sprzedaży: +48 504 040 061

tel. plantatorzy/kontraktacja: +48 504 040 063