Grysik ziemniaczany

Grysik ziemniaczany jest produktem otrzymywanym z ziemniaków jadalnych uprawianych metodami tradycyjnymi. W procesie produkcyjnym wysuszona kostka zostaje zmielona w okreslonych norma uziarnieniach.

Płatki ziemniaczane

Do produkcji płatków ziemniaczanych używamy ziemniaków z wyselekcjonowanych odmian jadalnych, nie modyfikowanych genetycznie, hodowanych pod ścisłą kontrolą naszych wieloletnich plantatorów

PN-A-74722:1997

Syrop glukozowy

Syrop glukozowy jest to zageszczony wodny roztwór cukrów prostych i niskoczasteczkowych wielocukrów otrzymany w wyniku hydrolizy skrobi, uzywany jako surowiec dla przemyslu spożywczego

Pyzy lubelskie

Mieszanka na Pyzy lubelskie jest produktem ZPZ ,,Lublin’’ Sp. z o.o. o specjalnie wybranej recepturze, w sklad której wchodzi glównie grysik ziemniaczany wytwarzany z najlepszych jadalnych odmian ziemniaków.Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „LUBLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 20-402 Lublin ul. Betonowa 9 | NIP 946-15-80-419 | REGON 430753703

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050886. Kapitał zakładowy 2 761 200 zł.

tel. centrala: +48 81 532 70 71, +48 81 532 45 18 | fax: +48 81 532 74 30

tel. dział sprzedaży: +48 504 040 061

tel. plantatorzy/kontraktacja: +48 504 040 063