Płatki ziemniaczane

Do produkcji płatków ziemniaczanych używamy ziemniaków z wyselekcjonowanych odmian jadalnych, nie modyfikowanych genetycznie, hodowanych pod ścisłą kontrolą naszych wieloletnich plantatorów

PN-A-74722:1997

Zastosowanie

  • błyskawiczne purée ziemniaczane
  • półprodukt do wyrobu dań ziemniaczanych, świeżych i mrożonek ( pyzy, krokiety, kluski śląskie, kopytka, pierogi)
  • dodatek dla piekarnictwa
  • panierka do ryb, mięs, itp.
  • składnik do produkcji przekąsek: snacki, prażynki, chrupki

Charakterystyka

Wygląd  sypkie płatki bez zlepów i zbryleń 
zapach typowy, niedopuszczalny zapach obcy
zawartość wody max. 10%
zdolność chłonięcia wody min.6,0 ml/g

Ocena organoleptyczna

Potrawa sporządzona z płatków ziemniaczanych powinna uzyskać w ocenie ogólnej wg normy PN-A-74722:1997 co najmniej 3 punkty. 

Mikrobiologia

ogólna liczba bakterii tlenowych max 250.000/g
miano Coli 0,01
pleśnie i drożdże max. 500/g
Salmonella nieobecna w 25 g
gronkowce chorobotwórcze nieobecna w 1 g

Opakowanie

Opakowaniem dla płatków ziemniaczanych są worki papierowe 3-warstwowe szyte, oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami, oraz spełniające wymagania ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Przechowywanie

Zalecana jest wilgotność względna powietrza do 75% a temperatura powietrza do  20 0C

Okres przechowywania płatków ziemniaczanych wynosi 12 miesięcy, licząc od daty produkcji.

 Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „LUBLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 20-402 Lublin ul. Betonowa 9 | NIP 946-15-80-419 | REGON 430753703

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050886. Kapitał zakładowy 2 761 200 zł.

tel. centrala: +48 81 532 70 71, +48 81 532 45 18 | fax: +48 81 532 74 30

tel. dział sprzedaży: +48 504 040 061

tel. plantatorzy/kontraktacja: +48 504 040 063