Grysik ziemniaczany

Grysik ziemniaczany jest produktem otrzymywanym z ziemniaków jadalnych uprawianych metodami tradycyjnymi. W procesie produkcyjnym wysuszona kostka zostaje zmielona w okreslonych norma uziarnieniach.

NORMA: PN - A - 74720

Zastosowanie:

Grysik ziemniaczany znajduje powszechne zastosowanie w przemysle:

  • chlodniczym i garmazeryjnym do produkcji pyz, placków ziemniaczanych,

  • spozywczym - koncentraty,

  • piekarniczym

Charakterystyka:

wyglad

drobna, sypka kaszka o barwie kremowej

zapach

charakterystyczny dla suszonych ziemniaków

zawartosc wody

max. 11%

zdolnosc chloniecia wody

min. 3,0 ml/g

zawartosc dwutlenku siarki

max. 125 mg/kg

ocena organoleptyczna

potrawa sporzadzona z grysiku ziemniaczanego powinna uzyskac w ocenie ogólnej wedlug obowiazujacej normy co najmniej 3 punkty.

mikrobiologia

 

- ogólna liczba bakterii tlenowych

max 250.000/g

- miano Coli

0,01

- plesnie i drozdze

max. 1.000/g

- Salmonella

nieobecna w 25 g

- gronkowce chorobotwórcze (koagulazo dodatnie)

nieobecna w 1 g

Opakowanie:

Worki papierowe co najmniej 3 warstwowe á 25 kg oznakowane zgodnie z obowiazujacymi normami.

Warunki przechowywania:

  • pomieszczenia suche bez obecnych zapachów

  • zalecana wilgotnosc wzgledna 75% i temp. powietrza 18° C

  • okres przechowywania wynosi 18 miesiecy liczac od daty produkcji

Karta produktu

  • karta produktu grysik ziemniaczany


Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „LUBLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 20-402 Lublin ul. Betonowa 9 | NIP 946-15-80-419 | REGON 430753703

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050886. Kapitał zakładowy 2 761 200 zł.

tel. centrala: +48 81 532 70 71, +48 81 532 45 18 | fax: +48 81 532 74 30

tel. dział sprzedaży: +48 504 040 061

tel. plantatorzy/kontraktacja: +48 504 040 063